”Åke Holm”, Höganäs museum

‹‹ Offentliga verk | Se upp | Akut akvedukt ››