”Den gode herden”, Munka-Ljungby

‹‹ Offentliga verk | Att bara vara ››