”Försvunnen, men återfunnen”, Lerbergets kyrka

‹‹ Offentliga verk | Hejsan, Skönborg & Stolpe | Göran Karlsson ››