”Kvinnor vid gummifabriken”, Helsingborg – tillsammans med Josefine Axelsson

‹‹ Offentliga verk | Akut akvedukt | Hejsan, Skönborg & Stolpe ››